Szybki kontakt z kancelarią
Katowice: 32 724 18 28
Bielsko - Biała: 606 485 975
Kraków: 12 356 59 80

Odszkodowania, zdrowie


A. Odszkodowania za błędy medyczne
B. Odszkodowania za wypadek
C. Działalność podmiotów leczniczych


Jeżeli wskutek wypadku komunikacyjnego, wypadku w pracy lub innego zdarzenia jesteś poszkodowany, uszkodzeniu uległo Twoje mienie, bądź naruszone zostało dobro osobiste - oferujemy kompleksową pomoc i wsparcie adwokata, co pozwoli Ci uzyskać stosowne odszkodowania majątkowe. Sprawy takie często nie są proste i mogą trwać bardzo długo. Nasze doświadczenie i rzetelność w wykonywanych obowiązkach sprawia, że wszystkie podejmowane zlecenia skutecznie doprowadzane są do końca.

Prawnicy naszej Kancelarii pomagają w dochodzeniu odszkodowania za szkodę majątkową lub osobową. Reprezentują poszkodowanych przed ubezpieczycielami oraz w sądach (m.in. w Katowicach, Krakowie i Bielsku-Białej) dochodząc odszkodowań za doznane straty majątkowe ale, także szkody na osobie. Do każdej sprawy podchodzimy równie poważnie. Każdemu klientowi kancelarii gwarantujemy dyskrecję i oparte na głębokiej wiedzy porady prawne.


A. Błędy medyczne

Naszym klientom oferujemy pomoc w sprawach dochodzenia odszkodowań za błędy medyczne w czasie leczenia. Jesteśmy jedną z niewielu kancelarii na południu Polski, w której fachowa porada prawna jest połączona z rzetelną oceną dokumentacji medycznej dokonywaną przez osoby posiadające wykształcenie medyczne. Pomagamy od samego początku w dochodzeniu odszkodowań majątkowych oraz za błędy medycznych. Jesteśmy z naszym klientem od zgłoszenia szkody medycznej w szpitalu, poprzez postępowanie przed ubezpieczycielem, aż do postępowania sądowego w sprawie o odszkodowanie.

Pracami zespołu prawników kieruje adwokat Daniel Anweiler, który posiada kilkuletnie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań medycznych od szpitali i innych placówek medycznych. Nasz zespół na co dzień reprezentuje poszkodowanych przez sądami (nie tylko w Katowicach i Bielsku-Białej) i posiada bogate doświadczenie w zakresie dochodzenia odszkodowań medycznych. Osobom poszkodowanym i ich rodzinom oferujemy:

 • Ocenę prawną i medyczną sprawy medycznej na samym początku współpracy.
 • Reprezentację i pomoc adwokata na etapie zgłoszenia szkody medycznej w szpitalu lub innej placówce leczniczej.
 • Zgłoszenie oraz reprezentacja w postępowaniu karnym przeciwko lekarzom oraz personelowi szpitala.
 • Zgłoszenie szkody oraz reprezentacja przed ubezpieczycielem szpitala lub innej placówce leczniczej.
 • Reprezentację sądową w sprawach o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę medyczną lub błędne działanie lekarzy i szpitala.

B. Wypadek i utrata zdrowia

Jeżeli wskutek wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy lub innego wypadku jesteś poszkodowany, uszkodzeniu uległo Twoje ciało, mienie (np. miał miejsce pożar, zalanie), doznałeś uszczerbku na zdrowiu, bądź naruszone zostało dobro osobiste (np. zostały naruszone Twoje dane osobowe) - oferujemy kompleksową pomoc i wsparcie adwokata, które pozwoli Ci uzyskać stosowne odszkodowanie lub dopłatę do już uzyskanego.
Nie jesteś zadowolony z wysokości uzyskanego odszkodowania lub zadośćuczynienia? Być może przysługuje Ci stosowna renta? Lekarz orzecznik ZUS określił % uszczerbek na zdrowiu z którym się nie zgadzasz? Skontaktuj się z nami.

Pamiętaj, warto walczyć do samego końca o należną Ci rekompensatę majątkową za wypadek. Nie daj sobie wmówić, że nie zasługujesz na więcej, albo jest to niemożliwe. W przypadku wypadku przy pracy oprócz jednorazowego świadczenia wypadkowego z ZUS albo z KRUS osoby poszkodowane mogą liczyć również na zadośćuczynienie i odszkodowanie od pracodawcy oraz na świadczenie z polisy ubezpieczeniowej a także rentę. Wielokrotnie, dzięki przeprowadzonym przez nas negocjacjom z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi pozyskaliśmy dla naszych Klientów satysfakcjonujące ich odszkodowania lub dopłaty do już uzyskanych bez pomocy profesjonalisty, bez potrzeby kierowania sprawy na drogę sądową.

Skontaktuj się z nami i zapytaj bezpłatnie o fachową pomoc przy uzyskaniu odszkodowania, a także zasad reprezentacji, stawek i warunków zapłaty wynagrodzenia za prowadzenie sprawy przez adwokatów z Kancelarii Adwokackiej Zubek Gatner Anweiler, bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów.

Prawnicy naszej Kancelarii pomagają w dochodzeniu rekompensaty za szkodę na osobie (życie, zdrowie) lub odszkodowania majątkowego (pożar domu, zalanie, uszkodzenie samochodu). Reprezentujemy poszkodowanych przed ubezpieczycielami na etapie postępowania przedsądowego oraz w sądach (m.in. w Katowicach i Bielsku-Białej) dochodząc stosownych odszkodowań za doznane straty majątkowe, ale także szkody na osobie.

Co zrobimy dla Ciebie?
 1. Wykonamy szczegółową analizę posiadanych przez Ciebie dokumentów szkody, ewentualnie w przypadku braku takiej dokumentacji pomożemy ją uzupełnić i skompletować.
 2. Złożymy odwołanie od decyzji organu rentowego ZUS, lekarza orzecznika ZUS, Towarzystwa Ubezpieczeniowego.
 3. Negocjujemy w Twoim imieniu z ubezpieczycielem, sprawcą szkody wysokość stosownej rekompensaty (zadośćuczynienie, odszkodowanie, renta).
 4. Reprezentujemy Cię w sądzie w sprawie odszkodowawczej do momentu uzyskania prawomocnego wyroku.


C. Działalność podmiotów leczniczych, prawo medyczne

Nasza Kancelaria posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów leczniczych oraz lekarzy wykonujących swój zawód poza strukturami państwowych szpitali. Nasi prawnicy zapewniają obsługę prawną na każdym etapie działania podmiotu leczniczego czy też praktyki lekarskiej. Prawnicy tworzący nasz zespół posiadają doświadczenie w prowadzeniu, tego typu postępowań sądowych. Dzięki wieloletniej praktyce adwokaci podejmują się także świadczenia usług związanych z reprezentowaniem podmiotów medycznych we wszystkiego rodzaju sporach, a także świadczenia obrony w sprawach o błędy medyczne.

Działania w zakresie tych usług koordynuje adw. Daniel Anweiler, który posiada bogate doświadczenie i  skuteczność w uzyskiwaniu odszkodowań majątkowych dla Klientów. Umiejętności zdobywał w czasie pracy w biurze prawnym w Szpitalu Śląskim w Cieszynie oraz prowadząc obsługę kilku podmiotów leczniczych. W ramach obsługi realizowanej przez naszą Kancelarię w Katowicach i Bielsku-Białej zapewniamy m.in.
 • Tworzenie lub restrukturyzację podmiotów leczniczych, w tym doradztwo co do wyboru najbardziej korzystnej formy prawnej dostosowanej do działalności medycznej.
 • Audyt dokumentów założycielskich i medycznych, ocena prowadzonej działalności gospodarczej pod względem zgodności z prawem, tworzenie niezbędnej dokumentacji medycznej oraz doradztwo w zakresie jej prowadzenia i sposobu przechowywania, oraz związanej z tym ochrony danych osobowych.
 • Rejestracja w księdze podmiotów medycznych, GIODO, pomoc w uzyskaniu koniecznych pozwoleń i koncesji.
 • Tworzenie oraz ocena regulaminów podmiotów medycznych, regulaminów organizacyjnych.
 • Udzielanie wsparcia związanego z zawieraniem umów na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych.
 • Tworzenie kontraktów z lekarzami pracującymi w podmiocie leczniczym, z pielęgniarkami oraz innym personelem medycznym i niemedycznym.
 • Obsługa przetargów na zakup lekarstw i innych wyrobów leczniczych i medycznych.
 • Całościowa pomoc w zakresie przetargu zgodnie z KC lub zamówienia publiczne na zakup sprzętu medycznego.
 • Obsługa w zakresie ochrony prawnej lekarzy przed Sądami, komisją wojewódzką i izbą lekarską.
 • Przekształcenia podmiotów leczniczych w inną formę prawną w celu uniknięcia zakazu podwójnego kontraktowania, konieczności przejścia na pełną księgowość.
 • Obsługa oraz przeprowadzanie przetargów na transport medyczny i niemedyczny.
 • Kompleksowa obsługa oraz pomoc podczas uzyskiwania odszkodowań majątkowych, osobowych, za błędy medyczne itp.
 • Wsparcie w procesie kontraktowania usług medycznych oraz reprezentacji podmiotów w sprawach o odszkodowania przeciwko NFZ z tytułu niezapłaconych, a wykonanych świadczeń zdrowotnych.
 • Opracowywanie scenariuszy restrukturyzacji zadłużenia jednostek leczniczych oraz pomoc przy ich realizacji.

Niepoprawnie wypełniony formularz!

Nie udało się wysłać formularza!

Formularz został wysłany!

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomośc z naszego formularza zgadzasz się by Kancelaria Zubek Gatner Anweiler przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

Nasze usługi
Nasze usługi

Niepoprawnie wypełniony formularz!

Nie udało się wysłać formularza!

Formularz został wysłany!

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomośc z naszego formularza zgadzasz się by Kancelaria Zubek Gatner Anweiler przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

PLEN

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.